Správa
  • Smernica EÚ o e-Súkromí

    Táto webová stránka používa vlastné cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie ako aj cookies tretích strán (Google Analytics, Google AdSense). Užívaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vašom zariadení.

    Zobraziť zásady ochrany osobných údajov

    Zakázali ste cookies. Stránka nemusí fungovať správne. Toto rozhodnutie môžete zmeniť.
Vytlačiť túto stránku

JustCad

JustCad je bezplatný CAD navrhnutý tak, aby tvorba výkresov bola taká jednoduchá, ako je to len možné. Ak chcete nakresliť akýkoľvek objekt, kliknite na obrazovku alebo sa prichyťte k existujúcemu objektu, presuňte kurzor požadovaným smerom a zadajte vzdialenosť. Ak chcete zmeniť nastavenie uhla v akejkoľvek funkcii, stačí kliknúť na jeho panel a zadajte novú hodnotu. Definujte asociatívne šrafy či multičiary a upravujte viac objektov pár kliknutiami na obrazovke. Pre žiadny výkres sa nič nenastavuje - stačí len kresliť. Po dokončení výkresu ho vyberte celý alebo jeho časť, kliknite v menu tlač, zadajte mierku a tlače.

Kresliace nástroje obsahujú, úsečku, kružnicu, oblúk, krivku, elipsu, bod, krivku, lineárne, radiálne a uhlové kóty, odkazy, text, šrafy, multičiary, ortho, neobmedzené hladiny, úchopy (bod, objekt, stred, percento, priesečník, kolmica, dotyčnica) a ďalšie.

Ediácia zahŕňa funkcie, preruš, orež, pretiahni, kopíruj, radiálna kópia, súosá kópia, posun, otoč, zaobli, zmena vlastností, mierka, vymaž, Undo/Redo.

Utility obsahujú, meranie vzdialeností, plochy, uhlu, celková dĺžka vybratých objektov, vložiť textový súbor, DXF(R12) import a export so skutočnými rozmermi...

Naposledy zmenené piatok, 21 jún 2013 08:59

Ďaľšie informácie